step

ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าโทรนัดพบทางโรงงาน ให้คำปรึกษาฟรี

1. ทางโรงงานให้คำปรึกษา แนะนำ สรุปความต้องการ

2. วิจัยพัฒนาสูตรของลูกค้า หรือใช้สูตรพื้นฐานของทางบริษัท

3. ทดสอบผลิตภัณฑ์

4. สรุปงาน ทำสัญญา มัดจำ สั่งผลิต

5. ยื่นจดแจ้ง อย. ตามกฎกระทรวงสาธารณะสุข

6. ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ค่าส่งฟรีทั่วประเทศ