ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าโทรนัดพบทางโรงงาน ให้คำปรึกษาฟรี

1. ทางโรงงานให้คำปรึกษา แนะนำ สรุปความต้องการ
2. วิจัยพัฒนาสูตรของลูกค้า หรือใช้สูตรพื้นฐานของทางบริษัท
3. ทดสอบผลิตภัณฑ์
4. สรุปงาน ทำสัญญา มัดจำ สั่งผลิต
5. ยื่นจดแจ้ง อย. ตามกฎกระทรวงสาธารณะสุข
6. ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ค่าส่งฟรีทั่วประเทศ